Ons Missie

Giving Love

Your support will unwrap brighter futures for children, families, and entire communities.

Donations

Your donation can help us offer more services to more people and is a tax deduction.

Volunteering

You can contribute your time, skills and knowledge through volunteering with the UN.

Saving Planet

Your chance to protect our nature on the the planet Earth as well as below the water.

Waar gaat het om?

Eigen kracht leidt tot actief burgerschap!/ Make the world a better place with incluze!/Empower the world with incluze!

Een samenleving van kwaliteit wordt mede bepaald door datgene wat mensen bindt. Het is aan de burgers zelf, om invulling te geven aan de wijze waarop zij samenleven en voor binding zorgen. Incluze is een maatschappelijke organisatie die adviseert, begeleid en activiteiten uitvoert voor diverse groeperingen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het versterken van (cultuur)participatie, zelfredzaamheid, samenredzaamheid, Ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in: Kinderwerk, jongerenwerk, meidenwerk,( jong) volwassen werk, opbouwwerk, sportstimulering, opvoedondersteuning, coaching, informele zorg, vrijwilligerswerk, leer-werktrajecten, preventiewerk, jeugd en veiligheid,(culturele)evenementen organiseren, muziek, theater, spoken word, kunst, identiteitsontwikkeling, onderwijs versterken, internationale uitwisselingen, zorg en hulpverlening.

Waar staan wij voor (missie)

Onze missie is het inspireren en aanboren van de eigen regie en kracht van alle burgers zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving?

Onze missie is het verbeteren, herstel dan wel behoud van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om – ook voor de toekomst – kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag gestuurd perspectief.

Hoe bereiken we dit (visie)

Stichting INCLUZE vergroot participatie, zelfredzaamheid en bevordert actief burgerschap door de eigen verantwoordelijkheid en inzet van de burgers te versterken zodat zij zelfstandig en met een sterk gevoel van eigenwaarde invloed hebben op hun eigen leven en de samenleving.

INCLUZE legt verbindingen op maat tussen burgers en de gemeente, zorgaanbieders, professionals, lokale ondernemers en andere organisaties. Stichting INCLUZE ondersteunt op maat de maatschappelijke vraag met het oog op het versterken van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van alle burgers. INCLUZE vergroot participatie en zelfredzaamheid van alle mensen in elke gemeente en bevordert ieders inzet en sociale samenhang tot actief burgerschap waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. INCLUZE werkt hierin samen met de gemeente, zorgaanbieders, professionals, lokale ondernemers en organisaties. Onze zorg besteed extra aandacht en begeleiding aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. Bij INCLUZE vinden wij het belangrijk dat burgers een betekenisvol leven kunnen leiden en een doel hebben in het leven. Zij hebben invloed op hun eigen leven en omgeving en ontlenen daar een gevoel van eigenwaarde aan.

Waar staan wij voor (missie)

Onze missie is het inspireren en aanboren van de eigen regie en kracht van alle burgers zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving?

Onze missie is het verbeteren, herstel dan wel behoud van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om – ook voor de toekomst – kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag gestuurd perspectief.

A SHORT BRIEF

It’s Time to Make This World Better

We believe in a world without age-related diseases where everyone can live a healthier and longer life. So, join to our volunteer team!