Bijlmer Talent on Stage

BIJLMER TALENT ON STAGE

 

Incluze gaat in samenwerking met Untold en Swazoom Welzijn de toegankelijkheid van cultuurparticipatie vergroten voor kinderen, tieners en jongeren uit Amsterdam Zuidoost. De drie stichtingen delen een gezamenlijke visie, dat genoemde doelgroep nog meer betrokken moet worden bij de activiteiten op het gebied van kunst- en cultuur in hun eigen stadsdeel.

Het project “Bijlmer Talent On Stage” wil kinderen en jongeren vanaf 4 jaar de gelegenheid bieden om zich actief deel te nemen aan kunst en cultuuractiviteiten in hun eigen wijk. Door deze activiteiten op verschillende plekken aan te bieden waar de doelgroep aanwezig is, wordt het toegankelijker en laagdrempelig gemaakt.

Deze sterke mix van verschillende disciplines heeft als toegevoegde waarde hebben dat het de samenleving en daarmee vooral kinderen en jongeren actief zal laten deelnemen aan cultuur, creativiteit, innovatie en sociale competenties. Het zal de doelgroep nog meer in hun kracht zetten waardoor de eigen verantwoordelijkheid toeneemt en bijdraagt aan maatschappelijke participatie in het algemeen. Kunst- en cultuurparticipatie verbindt! Het project Bijlmer Talent On Stage is mede mogelijk gemaakt door o.a. het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

Volg ons op facebook, instagram of youtube voor updates.