Internationale projecten

Incluze gelooft in open grenzen en wereld wijde harmonie.

Door internationale projecten te ontwikkelen en uit te voeren trachten Incluze medewerkers impact te maken op het realiseren van een beteren samenleving. Dit natuurlijk in goede co creatie met (inter)nationale partner.

Door deze projecten willen we niet alleen onze ervaringen en expertise uitwisselen in het buitenland , maar zullen we ook door wederkerigheid leren van onze buitenlandse partners en de opgedane kennis ook mee nemen naar Nederland.

Incluze heeft inmiddels al goede banden met organisaties in Suriname, Nederlandse Antillen, Afrika en Europese landen.