Kunst & cultuur

Incluze wil voor alle bewoners de toegankelijkheid en bekendheid van kunst en cultuurparticipatie vergroten.

We zijn van mening dat kunst en cultuurparticipatie van grote waarde is voor de samenleving, de maatschappij en het individu. Het actief deelnemen aan kunst en cultuur ontwikkelt creativiteit, innovatie, sociale competenties. Dit zet mensen in hun kracht waardoor de eigen verantwoordelijkheid toeneemt en bijdraagt aan maatschappelijke participatie in het algemeen. Kunst en cultuurparticipatie verbindt.

Bijlmer on stage - klik hier Project Percussie Plezier