Super Woman

The inside story : super woman 

 

Incluze organiseert een workshop voor de doelgroep 16-24 jr ( jongvolwassenen) die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. Incluze biedt ondersteuning en begeleiding, verwijst door, activeert en behartigt de belangen van deze jongeren. Het hoofdonderwerp is tienermoeder.

Samen met de doelgroep worden de eigen leefsituatie en knelpunten in kaart gebracht en over de uitkomst van gedachten gewisseld. Doel hiervan is dat er kritisch naar de eigen leefsituatie wordt gekeken en van elkaars situatie wordt geleerd. De sociale kaart wordt ook meegenomen in deze sessies. Er zal coaching en individuele begeleiding zijn en waar nodig zal worden doorverwezen naar professionele hulp zoals maatschappelijk werk, DWI, etc. Aan het eind van de activiteit is elke deelnemer in staat om in eigen woorden de perikelen en oplossingen van haar eigen situatie te beschrijven. Dit zal door middel van o.a. een eindpresentatie en evaluatieformulieren gebeuren. Ook ontvangen zij achteraf aan het een deelnamecertificaat. Bij vertrek krijgt elke deelnemer een goodiebag met handvatten mee, verschillende hapjes, fles drinken, en voldoende verschillende fruit soorten en een presentje. Wil jij de weerbaarheid van je zelf of van anderen bij faalangst, uitsluiting en conflicten verbeteren? Meld je aan bij onze workshop.

PLAATS : I AM YOUNG ( oude postkantoor , Amsterdamse poort tegenover de Action winkel)

TIJD: 16.00-19.00u

DAG: Zaterdag 24 april 2021

LEEFTIJD: 16-24 JAAR

AANTAL : 10 á 15 deelnemers

Misschien voel je je alleen, maar dat ben je niet. Bij de workshop van Incluze kom je tot rust en ontwikkel je jezelf. Maak de stap naar een mooie, zelfstandige toekomst voor jou en je (toekomstige ) kind: stap binnen bij Incluze!!