Werkbezoek Suriname

“Make the world a better place with Incluze”

Incluze gaat mei 2020 werkbezoek doen aan diverse Maatschappelijke organisaties, Onderwijsinstellingen, Overheid, Zelf organisaties en diverse Buurtinitiatieven in Suriname.
Het bezoek heeft deels als doel de verbinding tussen Surinamers in Nederland en Suriname verder te optimaliseren. De intentie is om gezamenlijk mooie projecten/initiatieven te ontwikkelen.

Het ter plaatsen oprichten (samen met lokale jeugdigen) van een door Incluze gesponsorde Wandelmars groep is een tastbaar doel

Eigen kracht leid tot actief burgerschap!